PROJEKT KK.08.2.1.14.0030

Povećanje konkurentnosti nabavom nove opreme za

proizvodnju mobilnih i fiksnih protetskih pomagala

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta otvaranjem nove poslovne jedinice i otvaranjem novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane su četiri aktivnosti:

1. Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga

2. Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga

3. Upravljanje projektom

4.Promidžba i vidljivost

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta Prijavitelja u novoj oslovnoj jedinici u Gradu Kninu, kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu. Ulaganjem u suvremene

robe i usluge kako bi se ojačala konkurentnost pojedinačnih gospodarskih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Knina, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije.

Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Roba i usluge koja se nabavlja ovim projektom ekološki je prihvatljiva, tehnološki napredna, stvara minimalnu buku, štedi električnu energiju i ne stvara otpad. Navedena nabava će omogućiti veće proizvodne kapacitete, te će doći do otvaranja novih  radnih mjesta i to za minimalno 2 nova djelatnika.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Rezultat: osnovana 1 nova poslovna jedinica Prijavitelja.

Specifičan cilj 1 Osnažiti konkurentnost nabavom novih roba i usluga. Rezultat: povećanje nominalne investicije kod Prijavitelja.

Specifičan cilj 2 Osnažiti poziciju Prijavitelja na mikro i makro domaćem tržištu. Rezultat: povećanje prihoda od 11% na razini Prijavitelja i 100% na razini poslovne jedinice,investiranje u "zelenu“ opremu i usluge.

Specifičan cilj 3 Osnažiti ljudske resurse Prijavitelja. Rezultat: očuvano 26 radnih mjesta na razini Prijavitelja, te otvorena 2 nova radna mjesta na razini poslovne jedinice.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna ulaganja iznose: 733.887,50 kn,

od čega prihvatljivi troškovi iznose: 587.110,00 kn,

a neprihvatljivi troškovi iznose: 146.777,50 kn,

a predstavljaju troškove PDV-a.

Ukupna bespovratna sredstva iznose: 499.043,50 kn,

a ukupna privatna sredstva iznose: 88.066,50 kn. Ukupna regionalna potpora iznosi: 0,00 kn,

EU sufinanciranje projekta (potpora male vrijednosti) iznosi 499.043,50 kn.

sukladno Odluci o financiranju

UT 1: 910-04/19-02/227

URBROJ: 538-08-2-2-1/424-19-7 od 15. 10. 2019.

 

PT 2: 910-01/19-01/284,

URBROJ: 358-10-02-40-19-2 od 15. 10. 2019.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Diligitis Mea j.d.o.o.