Uslužni obrt Heroina, OIB: 679022098833, provodi projekt KK.03.2.1.06.1681 pod nazivom „Proširenje kapaciteta nabavkom opreme za tiskaru" s ciljem razvijanja novih usluga i povećanje konkurentnosti. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020.

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta nabavkom opreme za tiskaru

Kratak opis projekta: Svrha nabave opreme je podizanje kvalitete usluga, širenje opsega usluga koje možemo ponuditi te  ubrzavanje proizvodno - tehnoloških procesa s većom iskorištenosti materijala. Realizacijom projekta bit ćemo u  mogućnosti odgovoriti na zahtjeve tržišta te pružiti nove vrste usluga kao što su visoko kvalitetni ispis fotografija, knjiga i brošura svih formata te različite vrste uveza. Nabavljenom opremom planiramo kreirati i razvijati različite nove usluge. Kroz projekt su nabavljeni slijedeći strojevi:

  • Canon ImagePrograf iPF6000S
  • FastBind Fotomount F46e
  • FastBind Casematic H46 Pro
  • Renz Eco S360
  • Canon ImageRunner Advance 6555i

Ciljevi projekta: Cilj projekta  je podizanje kvalitete usluga, širenje opsega usluga koje možemo ponuditi te  ubrzavanje proizvodno - tehnoloških procesa s većom iskorištenosti materijala.

Realizacijom projekta bit ćemo u  mogućnosti odgovoriti na zahtjeve tržišta te pružiti nove vrste usluga kao što su visoko kvalitetni ispis fotografija, knjiga i brošura svih formata te različite vrste uveza. Nabavljenom opremom planiramo kreirati i razvijati različite nove usluge.

  • Ukupna vrijednost projekta:  263.301,25 HRK
  • Prihvatljivi troškovi: 210.641,00 HRK
  • EU sufinanciranje projekta: 165.000,00 HRK, sukladno Odluci o financiranju KLASA: 910-04/17-01/2060; URBROJ: 526-08-02/1-17-115 od 26. 07. 2017.
  • Razdoblje provedbe projekta: listopad 2017. -  ožujak 2018.
  • Kontakt osoba za više informacija: Božica Boban, tel: 098 393 289, email: bozica@heroina.hr

 

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Uslužnog obrta Heroina.