PROJEKT KK.03.2.1.14.0234

UVOĐENJE SUSTAVA ISO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti I održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali I sve građane Republike Hrvatske. Navedeno Prijavitelju omogućuje suradnju s većim brojem kupaca (osobito onih koji u svojem poslovanju zahtijevaju primjenu ISO standarda), povećanje konkurentnosti, širenje na nova tržišta te osigurava bolju reputaciju među klijentima i poslovnim partnerima.

Uvođenjem navedenih sustava upravljanja poslovnim procesima u poslovanje Prijavitelja omogućilo bi se privlačenje novih kupaca uz zadržavanje postojećih jer bi ih se održalo zadovoljnima budući da je usluga Prijavitelja u skladu s njihovim zahtjevima. Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući: zadovoljstvo i povjerenje kupaca što dovodi do ponavljanja i osiguranja opstojnosti poslovanja. Također, moguć je brzi odgovori na tržišne mogućnosti uz zadovoljavajuće rezultate i bolju kvalitetu proizvoda/usluge, bolju radnu učinkovitost, manji broj grešaka i manje troškove

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti I održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima, i to:

ISO 50001

Upravljanje energijom

ISO 9001:2015

Upravljanje kvalitetom

ISO 14001:2015

Upravljanje okolišem

ISO 45001:2018

Upravljanje zdravljem i

sigurnošću na radu

Ove norme uvode se s ciljem povećanja konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima i to kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu te kako bi se Prijavitelju olakšao pristup inozemnim tržištima. Prijavitelj u svojem poslovanju poštuje minimalne zakonske norme no on do sada nema uveden niti jedan od navedenih ili sličnih sustava upravljanja poslovnim procesima koja su predmet ovog projekta. Uvođenjem navedenih sustava upravljanja poslovnim procesima Prijavitelj zadobiva povjerenje kupaca i poslovnih subjekata s kojima surađuje te poboljšava svoju reputaciju prema postojećim i budućim klijentima, poslovnim partnerima i ostalim subjektima. Uz to omogućava Prijavitelju bolje upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, energijom i poslovnim procesima što se pozitivno odražava na njegovo cjelokupno poslovanje.

Europske norme jamče pristup u 33 različite europske zemlje te osiguravaju tehnička rješenja koja pridonose sigurnosti proizvoda, olakšavaju trgovinu i komunikaciju te pridonose povećanju učinkovitosti i produktivnosti, smanjenju nepotrebnih troškova, a također predstavljaju djelotvoran mehanizam za ispunjavanje zahtjeva zakonodavstva. Ekonometrijska su istraživanja utvrdila jasnu povezanost između normizacije u gospodarstvu, produktivnosti i općega gospodarskog rasta te je procijenjeno da, ovisno o zemlji, norme pridonose godišnjem rastu BDP-a između 0,3 % i 1 %. Sudjelovanje u procesima normizacije omogućuje poduzećima da razmjenjuju nova znanja, povećaju svoju transparentnost i pobrinu se da norme ispunjavaju njihove potrebe. Stoga su norme bitan poslovni alat.

Ukupna vrijednost projekta: 558.500,00 kn

Prihvatljivi troškovi: 446.800,00 kn

EU sufinanciranje projekta:

379.780,00 kn

sukladno Odluci o financiranju

UT 1: 910-04/20-01/21

UR. BROJ: 526-08-02-04-01/2-20-1 od 24. 01. 2020.

PT 2: 910-041/20-21/60

URBROJ: 526-20-20-1 od 30. 01. 2020.

Razdoblje provedbe projekta: 01. 02. 2020. do 01. 07. 2020.

Kontakt osoba za više informacija: STANKO ČULJAK

Tel: +385 98 230 391

Email: foton-promet@zg.t-com.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Foton promet d.o.o.