Projekt KK.03.2.1.19.1304

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI TVRTKE KROZ

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

CILJ PROJEKTA:
Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

SAŽETAK PROJEKTA

Ovim projektom Prijavitelj je planirano ulaganje u nabavku novog softvera i pratećeg hadvera za objedinjavanje poslovnih procesa koji se susreću u svakodnevnom radu Prijavitelja, a dosada su ti procesi bili rađeni bez softvera nove generacije. Projektom je planirano uvođenje i primjena e–poslovnih rješenja koja se uvode u hrvatsko poduzetništvo. Realizacijom projekta doći će do poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja Prijavitelja.

Nabavom novih implementiranih sustava (softvera) i pripadajućeg hardvera povezanog s tim sustavima unaprijediti će se najmanje 5 proizvodnih procesa, kako je to detaljno opisano u ovom projektu. Poslovni procesi koje unaprjeđujemo ovim projektom su:

STRATEŠKO PLANIRANJE

UPRAVLJANJE RIZICIMA

LOGISTIKA

MARKETING

PRODAJA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 887.512,50 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 710.010,00, Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva 177.502,50

EU sufinanciranje projekta: 461.506,50 kn sukladno odluci o financiranju:

PT1: 910/04/19-01/1399, Ur. broj: 526-08-02-04-02/3-19-1 od 31. 01. 2020.

PT2: 910-04/19-21/1029, Ur. broj: 526-20-19-1 od 5. 2. 2020.

Razdoblje provedbe projekta:

01. 01. 2020. do 01. 08. 2020.

Kontakt osoba za više informacija:
STANKO ČULJAK, direktor

Tel: +385 98 230 391

Email: foton-promet@zg.t-com.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Foton promet d.o.o.