PROJEKT KK.08.2.1.14.0041

NABAVA NOVE AUDIO OPREME

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom "roba i usluga" opisanih u ovom projektu, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

PLANIRANE SU ČETIRI AKTIVNOSTI

1. Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga;

2. Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga;

3. Upravljanje projektom i

4. Promidžba i vidljivost.

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta Prijavitelja kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu. Ulaganjem u suvremene robe i usluge kako bi se ojačala konkurentnost pojedinačnih gospodarskih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Knina, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije. Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i usluga Prijavitelj bi se opremio suvremenim robama i uslugama te automatizirao svoje poslovne procese čime bi se njegova produktivnost povećala za 40%. Navedena nabava će omogućiti veće proizvodne kapacitete, te će doći do povećanja radne snage za minimalno 2 nova djelatnika. Navedeno će ojačati poziciju Prijavitelja na tom tržištu. isključenosti i siromaštva.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA

Ciljne skupine projekta su djelatnici, direktni kupci, dok su krajnji korisnici projekta građani Republike Hrvatske. Utjecaj na lokalnu zajednicu i državu u cjelini očituje se kroz održavanje postojećih radnih mjesta i dodatno zapošljavanje novih djelatnika, dodatne prihode državnog i lokalnog proračuna kroz veće poreze i prireze, te povoljan utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske. Važno je i istaknuti ekološku komponentu projekta, s obzirom da se njegovom provedbom smanjuje upotreba fosilnih goriva jer robe i usluge koje se nabavljaju koriste kao pogonsko gorivo isključivo elektri-čnu energiju.

Nadalje, ovaj projekt omogućuje da se Prijavitelj nametne na navedenom tržištu, a to će biti moguće kroz opći i nekoliko specifičnih ciljeva projekta: Opći cilj projekta je: Održiva fizička,

socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti,

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupni troškovi iznose: 639.288 kn (prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi)

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose: 511.430 kn ili 80 % od ukupnih troškova.

Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%)

iznose: 127.858 kn ili 20 % od ukupnih troškova
EU sufinanciranje projekta

(potpora male vrijednosti) iznosi:

434.716 kn ili 68 % od ukupnih troškova

ili 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

sukladno Odluci o financiranju

UT 1: 910-04/19-02/328

URBROJ: 538-08-2-2-1/294-20-7 od 03. 03. 2020.

PT 2: 910-01/20-01/31

URBROJ: 358-10-02-01-20-2 od 24. 02. 2020

Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta:19/12/2018 do 02/07/2020.

Kontakt osoba za više informacija: MLADEN KOŠTROMAN
Tel: +385 98 364546

Email: kostroman.mladen@gmail.com

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Obrta Max, Knin