društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i turizam
Sv.Vinka Paulskog br.18, ZADAR

OIB: 34204058596,

PROJEKT KK.08.2.1.11.0007

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI NABAVOM NOVIH STROJEVA I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta otvaranjem nove poslovne jedinice i otvaranjem novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane aktivnosti:

  1. Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga
  2. Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta Prijavitelja u novoj poslovnoj jedinici u Gradu Benkovcu, kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu. Ulaganjem u suvremene robe i usluge kako bi se ojačala konkurentnost pojedinačnih gospodarskih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Benkovca, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije. Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
Nabavom novih roba i usluga Prijavitelj bi se opremio suvremenim robama i uslugama te automatizirao svoje poslovne procese čime bi se njegova produktivnost povećala za 100% u novoj poslovnoj jedinici u Gradu Benkovcu.

Ukupna vrijednost projekta:  2.276.025,00 kn

Prihvatljivi troškovi iznose: 1.820.820,00 kn, a neprihvatljivi troškovi iznose: 455.205,00 kn, a predstavljaju troškove PDV-a.

Ukupna bespovratna sredstva iznose: 1.001.577,00 kn,

a ukupna privatna sredstva iznose:

819.243,00 kn.

Ukupna regionalna potpora iznosi: 614.385,00 kn,

a ukupna potpora male vrijednosti iznosi: 387.192,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta

25. 06. 2018. do 25. 06. 2020.

 

Kontakt osoba za više informacija:
SLOBODAN BERETIN

Tel: +385 914494830 // Email: mozaikpbdoo@gmail.com

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Mozaik-PB d.o.o.