Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima, i to:

ISO 50001 - Upravljanje energijom

ISO 9001:2015 - Upravljanje kvalitetom

ISO 14001:2015 - Upravljanje okolišem

Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali I sve građane Republike Hrvatske i to kroz uvođenje načina upravljanja poslovnim procesima koje se odnose na zahtjeve koje Prijavitelj mora ispunjavati kako bi mogao obavljati svoju djelatnost u

skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima, sigurnost na radu, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta: 356.031,25 kn

Prihvatljivi troškovi: 284.825,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 242.101,25 kn sukladno Odluci o financiranju

KLASA: 910-04/18-01/1130;URBROJ: 526-08-02-04-01/2-18-1 od 21. 12. 2018.

I KLASA: 910-04/18-21/356, URBROJ: 526-22-18-1 od 03. 01. 2019.

Razdoblje provedbe projekta: 01. 01. 2019. do 01. 08. 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Karlo Skočibušić

Lipovljanska 17, Zagreb

Broj telefona +385 91504114

email: karlo.skocibusic@zg.t-com.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća PANJEVIĆ d.o.o.