PROVODE PROJEKT KK.08.2.1.11.0022

NABAVA NOVE OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO

Naziv specifičnog cilja: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja

s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti I siromaštva

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane su četiri aktivnosti:

# Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga

# Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga

# Upravljanje projektom

# Promidžba i vidljivost

Planirano je da projekt traje 9 mjeseci

Opći cilj projekta je: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

#Specifičan cilj 1 Osnažiti konkurentnost nabavom novih roba i usluga #Specifičan cilj 2 Osnažiti poziciju na domaćem tržištu  #Specifičan cilj 3 Osnažiti ljudske resurse  #Specifičan cilj 4 Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., te Europa 2020 s kojima je Intervencijski plan Grada Benkovca usklađen. Snaženjem ljudskih resursa Prijavitelja direktno se doprinosi cilju: #Specifičan cilj 5 Borba protiv siromaštva i socijalne nejednakosti

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je povećati konkurentnost i produktivnost Prijavitelja na mikro (Grad Benkovac i Županija Zadarska) i makro (ostali dijelovi Republike Hrvatske) tržištu, te doprinijeti gospodarskom rastu, nabavom novih roba i usluga u svrhu veće produktivnosti poslovanja Prijavitelja. Ubrzati će se radni procesi te omogućiti povoljnija i kvalitetnija usluga i ponuda Prijavitelja. Prijavitelj će zbog veće mogućnosti da pruži kvalitetnu i cjelovitu uslugu postati konkurentniji na tržištu te efikasniji za svoje kupce, a to će neposredno dodatno osnažiti i dobavljače. Podizanjem razine poslovanja Prijavitelja ukazat će se i potreba za ljudskim resursima tj. novom radnom snagom. Na taj način posredno i neposredno utjecat će se na povećanje zaposlenosti.

Dosadašnji i budući partneri koji surađuju s Prijaviteljem posredno će i sami ojačati vlastite kapacitete budući da će biti u mogućnosti ugovarati veće i značajnije poslove obzirom da imaju jeftinijeg i kvalitetnijeg pod izvođača. Jačanjem konkurentnosti pojedinačnih gospodarskih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Benkovca, a time i Županije Zadarske, te posredno i cijele regije. Povećanjem gospodarske aktivnosti povećava se platežna moć stanovništva, posredno otvaraju nova radna mjesta te privlače nova financijska i materijalna ulaganja u Grad Benkovac i regiju. Navedenim se postiže ekonomski rast i podiže razina kvalitete života zajednice. Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 721.157,50 kn

(prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 576.926,00 kn ili 85 % od ukupnih troškova.

Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%) iznose: 144.231,50 kn ili 20 % od ukupnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva: 0,00 kn

Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva: 144.231,50 kn

1 Troškovi usluga neophodnih za provedbu projekta: 64.000,00 kn

(za upravljanje projektom, za provedbu postupaka nabave za potrebe projekta, za reviziju projekta,

za pripremu prijave na poziv)

2 Troškovi vezani uz marketing i promociju proizvoda: 51.096,00 kn

i usluga kao i troškovi ispunjenja zahtjeva vezanih uz informiranje i vidljivost

3 Troškovi za ulaganje: 461.830,00 kn

u materijalnu, ulaganje u nematerijalnu imovinu i razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga

EU sufinanciranje projekta: 576.926,00 kn

sukladno odluci o financiranju:

UT: 910/04/19-02/316, Ur. broj: 538-08-2-2-1/279-20-8 od 03. 02. 2020.

PT2: 910-01/19-01/374, Ur. broj: 358-10-03-01-20-8  od 15. 01. 2020.

Razdoblje provedbe projekta: od 21. 05 2018. do 15. 03. 2021.

Naziv prijavitelja i podaci o odgovornoj osobi:

Panjević d.o.o.

Lipovljanska 17, 10040 Zagreb

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime KARLO SKOČIBUŠIĆ

Funkcija direktor poduzeća Panjević d.o.o.

E-pošta: lovre@lovre.eu

Broj telefona +385 915041142

Kontakt osoba za više informacija:

KARLO SKOČIBUŠIĆ

Tel: +385 915041142, Email: lovre@lovre.eu

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Panjević d.o.o.