društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
OIB: 43441565557, Badalićeva 7 A, ZAGREB

PROJEKT KK.08.2.1.11.0026

NABAVA MOBILNOGA POSTROJENJA ZA PRERADU ETERIČNOG ULJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta otvaranjem nove poslovne jedinice i otvaranjem novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce

i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane aktivnosti su:

Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga

Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga

Upravljanje projektom

Promidžba i vidljivost

Svrha i opravdanost projekta

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta Prijavitelja u novoj poslovnoj jedinici u Gradu Benkovcu, a kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu. Ulaganjem u suvremene robe i usluge te jačanjem privrednih subjekata postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Benkovcu, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije. Projekt doprinosi cilju - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Nabavom novih roba i usluga Prijavitelj bi se opremio suvremenim robama i uslugama te automatizirao svoje poslovne procese čime bi se njegova produktivnost povećala za 100% u novoj poslovnoj jedinici u Gradu Benkovcu. Prijavitelj se odlučio na provođenje projekta kako bi doskočio problematici s kojom se suočava, a koja bi ga onemogućavala u daljnjem razvoju i zahvaćanju većeg udjela tržišta. Naime, Prijavitelj želi započeti s proizvodnjom i pružanjem usluga otvaranjem nove poslovne jedinice, izvršiti novu nabavu te osigurati dovoljne proizvodne kapacitete kako bi se mogao predstaviti novim kupcima, ojačati radnu snagu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Roba i usluge koja se nabavlja ovim projektom ekološki je prihvatljiva, tehnološki napredna, stvara minimalnu buku, štedi električnu energiju i ne stvara otpad. Navedena nabava će omogućiti veće proizvodne kapacitete, te će doći do otvaranja novih radnih mjesta i to za minimalno 2 nova djelatnika. Sve navedeno ojačati će poziciju Prijavitelja na tom tržištu. Ciljne skupine projekta su djelatnici, direktni kupci, dok su krajnji korisnici projekta građani Republike Hrvatske. Utjecaj na lokalnu zajednicu i državu u cjelini očituje se kroz održavanje postojećih radnih mjesta i dodatno zapošljavanje novih djelatnika, dodatne prihode državnog i lokalnog proračuna kroz veće poreze i prireze, te povoljan utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske. Važno je i istaknuti ekološku komponentu projekta, s obzirom da se njegovom provedbom smanjuje upotreba fosilnih goriva jer robe i usluge koje se nabavljaju koriste kao pogonsko gorivo isključivo električnu energiju. Nadalje, ovaj projekt omogućuje da se Prijavitelj nametne na navedenom tržištu, a to će biti moguće kroz opći i nekoliko specifičnih ciljeva projekta:

Opći cilj projekta je: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Rezultat: osnovana 1 nova poslovna jedinica Prijavitelja.

Opis projekta

Učinci projekta: očuvana dva (2)postojeća radna mjesta, otvorena dva (2) nova radna mjesta, povećanje godišnjeg prihoda i povećanje proizvodnoga kapaciteta Prijavitelja. Smanjiti će se: - potrošnja električne energije za 27%; - razina buke za 33%; - povećati svijest djelatnika i svakodnevna briga o zaštiti okoliša i - smanjiti otpadci od proizvodnje za najmanje 23%. U Intervencijskom planu Grada Benkovca i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj projekt usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Benkovca. U sklopu projekta planirana je nabava roba i usluga s namjerom povećanja radnih kapaciteta i konkurentnosti Prijavitelja na mikro i makro tržištu. Roba i usluge koje se planiraju nabaviti ovim projektom, olakšati će i unaprijediti poslovanje Prijavitelja u novo otvorenoj poslovnoj jedinici u Gradu Benkovcu. Učinci projekta su: zapošljavanje 2 djelatnika, povećanje konkurentnosti Prijavitelja, smanjena potrošnja električne energije, zaštita okoliša korištenjem nabavljenih roba i usluga i provedba procesa koji ne narušavaju ekološku ravnotežu i smanjenje količine otpada nastalim u proizvodnom procesu te njegovim zbrinjavanjem na ekološki način. Ovim projektnim prijedlogom

Prijavitelj je planirao provedbu nastavnih aktivnosti:

1.Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga. koje će se odvijati na dvije razine, u skupini i pojedinačno.

2. Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba i usluga podrazumijeva provođenje postupka nabave novih, tehnološki suvremenih, ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih roba i usluga najnovije generacije.

3.Upravljanje projektom obuhvaća: - izradu plana nabave roba i usluga koje su navedene u projektu, te provođenje kompletnog postupka nabave uz vođenje administracije nabave savjetodavne usluge za vođenje projekta i kompletne administracije povezane s projektom; - izrada plana aktivnosti; - izrada i podnošenje 3 privremena izvještaja; - izrada i podnošenje 1 završnog izvještaja.

4. Promidžba i vidljivost  će obuhvatiti razni reklamni materijal o provedenom ulaganju s naglaskom na visinu bespovratnih sredstava, opis nabavljene robe i usluga, te budući rad i djelovanje izvan njega.

Ukupna vrijednost projekta: 727.087,50 kn

(prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 581.670,00 kn ili 85 % od ukupnih troškova.

Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%) iznose: 145.417,50 kn ili 20 % od ukupnih troškova. Ukupna privatna sredstva iznose: 87.250,50 kn Ukupna regionalna potpora iznosi 0 kn, a ukupna potpora male vrijednosti iznosi: 494.419,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 581.670,00 kn

sukladno odluci o financiranju

Početak razdoblja provedbe projekta: 29. 05. 2018.

Kraj razdoblja provedbe projekta: 16. 08. 2021.

Naziv prijavitelja i podaci o odgovornoj osobi:

Pyrus savjetovanje d.o.o.

Badalićeva 7a, 10000 Zagreb

Podaci o odgovornoj osobi:

Ime i prezime:  Katarina Boras

Funkcija: direktor poduzeća Pyrus savjetovanje d.o.o.

E-pošta: kboras@gmail.com

Broj telefona +385 98460047

Kontakt osoba za više informacija:

KATARINA BORAS

Tel: +385 98460047 // Email:kboras@gmail.com

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Pyrus savjetovanje d.o.o.