Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom roba i usluga, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane su 4 aktivnosti

  1. Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava  novih roba i usluga
  2. Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i usluga
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost

Svrha i opravdanost projekta

Ciljne skupine projekta su djelatnici, direktni kupci, dok su krajnji korisnici projekta građani Republike Hrvatske. Utjecaj na lokalnu zajednicu i državu u cjelini očituje se kroz dodatno zapošljavanje novih djelatnika, dodatne prihode državnog i lokalnog proračuna kroz veće poreze i prireze, te povoljan utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske. Važno je i istaknuti ekološku komponentu projekta, s obzirom da se njegovom provedbom smanjuje upotreba fosilnih goriva jer robe i usluge koje se nabavljaju koriste kao pogonsko gorivo isključivo električnu energiju.
Prijavitelj se odlučio na provođenje projekta kako bi doskočio problematici s kojom se suočava, a koja ga onemogućava u daljnjem razvoju I zahvaćanju većeg udjela tržišta. Naime, Prijavitelj želi povećati proizvodnju I pružanje usluga, izvršiti novu nabavu te osigurati dovoljne proizvodne kapacitete kako bi se mogao predstaviti novim kupcima, ojačati radnu snagu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Roba i usluge koja se nabavlja ovim projektom ekološki je prihvatljiva, tehnološki napredna, stvara minimalnu buku, štedi električnu energiju i ne stvara otpad. Navedena nabava će omogućiti veće proizvodne kapacitete, te će doći do povećanja radne snage za minimalno 2 nova djelatnika.
Sve navedeno ojačati će poziciju Prijavitelja na tom tržištu. Ciljne skupine projekta su djelatnici, direktni kupci, dok su krajnji korisnici projekta građani Republike Hrvatske. Utjecaj na lokalnu zajednicu i državu u cjelini očituje se kroz dodatno zapošljavanje novih djelatnika, dodatne prihode državnog i lokalnog proračuna kroz veće poreze I prireze, te povoljan utjecaj na platnu bilancu Republike Hrvatske.
Važno je i istaknuti ekološku komponentu projekta, s obzirom da se njegovom provedbom smanjuje upotreba fosilnih goriva jer robe i usluge koje se nabavljaju koriste kao pogonsko gorivo isključivo električnu energiju.

Ukupna vrijednost projekta

616.102,50 kn

Razdoblje provedbe projekta:

25. 06. 2018. do 25. 06. 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Vladimir Marković

Tel: +385 915298627 // E-mail: info@lovre.eu

Prihvatljivi troškovi: 616.102,50 kn, EU sufinanciranje projekta: 399.518,70 kn sukladno Odluci o financiranju

 

UT 1: 910-04/19-02/321,

URBROJ: 538-08-2-2-1/279-20-8 od 29. 05. 2020.

PT 2: 910-01/20-01/86

URBROJ: 358-10-01-01-20-03 od 11. 05. 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća STIL - GRAD - RAD d.o.o.

Vaš partner u gradnji
STIL-GRAD-RAD d.o.o.