PROJEKT PROJEKT KK.03.2.1.14.0211.

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM

PROCESIMA I KVALITETOM

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima, i to:

Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske. Navedeno Prijavitelju omogućuje suradnju s većim brojem kupaca (osobito onih koji u svojem poslovanju zahtijevaju primjenu ISO standarda), povećanje konkurentnosti, širenje na nova tržišta te bolju reputaciju među klijentima i poslovnim partnerima.

SAŽETAK PROJEKTA

Ovim projektom Prijavitelj namjerava uvesti sustav upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, i to one norme povezane sa njegovom osnovnom djelatnosti. Prijavitelj posluje na jednoj lokaciji (sjedište Prijavitelja) - Donji Vidovec , Zvonara Miške 8 a zbog specifičnosti osnovne djelatnosti svakodnevno radi na terenu koji obuhvaća teritorij Hrvatske. Temeljem predloženog projekta Prijavitelj u svoje poslovanje planira uvesti sljedeće međunarodno priznate norme odnosno tržišno priznate certifikacijske sheme:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima i primjenjiva je na sve vrste organizacija. Doku-menti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu s normom zajedni-čki se nazivaju sustav upravljanja kvalitetom.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na racionalno trošenje prirodnih resursa i sprečavanje onečišćenja okoliša. Obzirom na važnost racionalnoga trošenja prirodnih resursa i opće-nito zaštitu okoliša, ovaj Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve. Ova norma uvodi se na način da se prvo trebaju identifici-rati značajnu aspekti okoliša, a zatim se dalje provode aktivnosti u svrhu smanjenja njihovog utjecaja i zado-voljavanja ostalih zahtjeva norme.

FSSC 22000 V4.1:2017

FSSC 22000 V4.1:2017 Sustavi upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Njeni ključni elementi su preduvjetni programi, HACCP načela, komunikacija (unu-trašnja i vanjska) te opći elementi upravljanja sustavom.

Ukupna vrijednost projekta: 558.750 kn

(prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 447.000 kn
ili 80 % od ukupnih troškova.

Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%) iznose:
111.750 kn ili 20 % od ukupnih troškova.

EU sufinanciranje projekta: 379.950,00 kn

sukladno odluci o financiranju:

PT1: 910/04/19-01/444

Ur. broj: 526-08-02-04-01/2-19-1 od 25. 07. 2019.

 

PT2: 910-04/19-21/259
Ur. broj: 526-22-19-1 od 25. 07. 2019.

 

Razdoblje provedbe projekta:
25. srpnja. 2019. do 25. srpnja. 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

LIDIJA MATULIN

Tel: +385 98 658 522

Email: suntecdoo@gmail.com

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Suntec d.o.o.