PROVODE

Projekt KK.08.2.1.14.0042

Nabava strojeva za proizvodnju proizvoda od kože

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv poziva: Provedba shema za razvoj poduzetništva - Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

Naziv specifičnog cilja: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja nabavom "roba i usluga" opisanih u

ovom projektu, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih tržišta. Projekt je usmjeren na djelatnike

Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to upravo kroz

očuvanja postojećih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštitu okoliša.

Planirane su četiri aktivnosti:

Opremanje proizvodnih kapaciteta MSP - nabava novih roba

Usavršavanje (edukacija) djelatnika povezana s nabavom novih roba i uslugausluga

Upravljanje projektom

Promidžba i vidljivost

SVRHA PROJEKTA

Svrha ovog projekta je nabava novih roba i usluga s ciljem proširenja uslužnih i proizvodnih kapaciteta

Prijavitelja kako bi se ojačala njegova konkurentnost na mikro i makro tržištu.

Ulaganjem u suvremene robe i usluge kako bi se ojačala konkurentnost pojedinačnih gospodarskih subjekata

postiže se veća i snažnija gospodarska aktivnost na području Grada Knina, a time i pripadajuće županije, te posredno i cijele regije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 734.875,00 kn (prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi)

Ukupni prihvatljivi troškovi: 587.900,00 kn ili 85 % od ukupnih troškova.

Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%) iznose: 146.975 kn ili 20 % od ukupnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva: 0,00 kn

Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva: 146.975 kn

1 Troškovi usluga neophodnih za provedbu projekta: 62.000,00 kn

(za upravljanje projektom, za provedbu postupaka nabave za potrebe projekta, za reviziju projekta,

za pripremu prijave na poziv)

2 Troškovi vezani uz marketing i promociju proizvoda: 62.900,00 kn

i usluga kao i troškovi ispunjenja zahtjeva vezanih uz informiranje i vidljivost

3 Troškovi za ulaganje: 463.000,00 kn

u materijalnu, ulaganje u nematerijalnu imovinu i razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA

EU sufinanciranje projekta: 499.715,00 kn sukladno odluci o financiranju:

PT1: 910/04/19-02/329, Ur. broj: 538-08-2-2-1/294-20-9-1 od 03. 03. 2020.

PT2: 910-01/20-01/34, Ur. broj: 358-10-02-02-20-3  od 24. 02. 2020.

Razdoblje provedbe projekta: od 10. 01 2019. do 02. 10. 2020.

Naziv prijavitelja i podaci o odgovornoj osobi:

VIKTOR, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

VL. VIKTOR GLASNOVIĆ, ZAGREB, MOKOŠIĆKA 1

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime VIKTOR GLASNOVIĆ

Funkcija 100% VLASNIK OBRTA

E-pošta sebastijan.glasnovic@gmail.com

Broj telefona +385 913660015, Broj telelefaksa +385 12902078

 

Kontakt osoba za više informacija:

VIKTOR GLASNOVIĆ

Tel: +385 913660015

Email: sebastijan.glasnovic@gmail.com

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost

Obrta za  proizvodnju i trgovinu Viktor

VL. VIKTOR GLASNOVIĆ

ZAGREB, MOKOŠIĆKA 1