CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih

sustava upravljanja poslovnim procesima. Projekt je usmjeren na djelatnike Prijavitelja, kupce i dobavljače kao

ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske. Navedeno Prijavitelju omogućuje suradnju s većim

brojem kupaca (sobito onih koji u svojem poslovanju zahtijevaju primjenu ISO standarda), povećanje

konkurentnosti, širenje na nova tržišta te osigurava bolju reputaciju među klijentima i poslovnim partnerima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupni troškovi iznose: 556.500 kn (prihvatljivi + ne prihvatljivi troškovi), Ukupni prihvatljivi troškovi iznose:

445.200 kn ili 80 % od ukupnih troškova. / Ukupni neprihvatljivi troškovi (PDV 25%) iznose: 111.300 kn ili 20 %

od ukupnih troškova.U ovom projektu, Prijavitelj mora ukupno osigurati osobnih sredstava u iznosu od:

178.080 kn ili 32 % od ukupnih troškova ili 40 % od ukupnih prihvatljivih troškova Neprihvatljivi troškovi

osobna sredstva Prijavitelja) iznose: 111.300 kn, a sastoje se od iznosa za PDV (25%). Prihvatljivi troškovi

(osobna sredstva Prijavitelja) iznose: 66.780 kn ili 12 % od ukupnih troškova ili 15 % od ukupnih prihvatljivih

troškova. Ukupna sredstva Prijavitelja (prihvatljiva+neprihvatljiva) iznose: 178.080 kn ili 32 % od ukupnih

troškova ili 40 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Sebastijan Glasnović

Tel: +385 913660015, E pošta: sebastijan.glasnovic@gmail.com

Sadržaj ove objave jisključiva je odgovornost  VIKTOR, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. VIKTOR GLASNOVIĆ, ZAGREB